Bảng giá linh kiện điện thoại chính hãng giái rẻ

Tìm kiếm sản phẩm nhanh
Sản phẩm Giá Bảo hành

Camera sau iPhone 8 Plus

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình Oppo A7

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Kính cảm ứng Oppo A7

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Pin Oppo A7

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Pin Oppo R17 PRO

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Kính cảm ứng Oppo R17 PRO

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình Oppo R17 PRO

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình Oppo Find X

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Kính cảm ứng Oppo Find X

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Pin Oppo Find X

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Pin Oppo Reno 10X ZOOM

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Kính cảm ứng Oppo Reno 10X ZOOM

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình Oppo Reno 10X ZOOM

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Pin Oppo F9

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Kính cảm ứng Oppo F9

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình Oppo F9

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Pin Oppo F11, F11 PRO

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Kính cảm ứng Oppo F11, F11 PRO

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình Oppo F11, F11 PRO

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Pin Oppo A1K

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Kính cảm ứng Oppo A1K

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình Oppo A1K

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Pin Oppo A9

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Kính cảm ứng Oppo A5S

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình Oppo A5S

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình Samsung A9

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Kính cảm ứng Samsung A9

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Pin Samsung A9

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Pin Samsung A7

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Kính cảm ứng Samsung A7

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình Samsung A7

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình Samsung A20

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Kính cảm ứng Samsung A20

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Pin Samsung A20

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Pin Samsung A30

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Kính cảm ứng Samsung A30

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình Samsung A30

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình Samsung A50

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Kính cảm ứng Samsung A50

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Pin Samsung A50

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình Samsung S10 ,S10 Plus

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Kính Cảm ứng Samsung S10 Plus

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Pin Samsung S10 Plus

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Pin Xiaomi Mi 9 SE

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình Xiaomi Mi 9 SE

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Kính cảm ứng Xiaomi Mi 9 SE

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Kính cảm ứng Xiaomi Mi Max 3

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Pin Xiaomi Mi Max 3

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình Xiaomi Mi Max 3

550.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình iPhone XR

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình iPhone XS Max

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình iPhone XS

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình iPhone X

Liên hệ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình Motorola Nexus 6

1.650.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình Motorola XT1575

850.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình Motorola XT1254

950.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình Motorola X Play (XT1562)

750.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình Motorola Z Play

1.350.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình Motorola Tubo 2

2.000.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cảm ứng Motorola X Style (XT1575)

250.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Benzen Droi Tubo 1

100.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Mặt kính Motorola Droi Tubo (XT1254)

50.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Mặt kính Motorola X2

50.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Mặt kính Motorola Nexus 6

50.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Mặt kính Motorola G2

50.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Mặt kính Motorola G3

50.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Mặt kính Motorola G4

50.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Mặt kính Motorola 5X

50.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Mặt kính Motorola Nexus 6P

50.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Mặt kính Motorola XT1254

50.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Mặt kính Motorola Z Play

50.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Mặt kính Motorola Z plus

50.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Mặt kính Motorola X+1

50.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Mặt kính Motorola X3 5.5

50.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Mặt kính Motorola X3 5.7

50.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Mặt kính Motorola XT1060

50.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Mặt kính Motorola XT1080

100.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Mặt kính Motorola XT1662 g

70.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Mặt kính Motorola XT1662 b/w

70.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình Motorola E

450.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Pin Motorola XT1575/x style

150.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình Meizu M2 note

500.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình Meizu MX4

500.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cảm ứng Meizu MX4 pro

150.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cảm ứng Meizu 3S

100.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Mặt kính Meizu MX5

30.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Mặt kính Meizu MX5 pro

30.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cảm ứng Meizu M5

90.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cảm ứng Meizu M5S

90.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình Meizu M5S

450.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình Meizu M6 note

750.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình Meizu MX6 pro

1.900.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình Meizu MX4 pro

600.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cảm ứng Meizu U20

100.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cảm ứng Meizu M6 note

90.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cảm ứng Meizu M6

110.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình Meizu Pro 7

1.500.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình Meizu U20

450.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình Meizu MX6 trắng

600.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cảm ứng Meizu M3 note

100.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Mặt kính Huawei Honor 8

100.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Mặt kính Huawei P10 liền home

160.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Mặt kính Huawei P10 Plus liền home

160.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cảm ứng Huawei Nova 2i

100.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cảm ứng Huawei Nova 2i zin

150.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cảm ứng Huawei 9

120.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cảm ứng Huawei 7S

120.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cảm ứng Huawei P8 Lite 2017

90.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cảm ứng Huawei Honor 5A/Y6II

140.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cảm ứng Huawei Y5ii

90.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cảm ứng Huawei 5C/Gr5 mini

100.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình Huawei Nova 3E

550.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cảm ứng Huawei GR5

100.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cảm ứng Huawei Honor5X,HonorX5,GR5,kll-l21

110.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Mặt kính Huawei Nova 3E/ Cảm ứng Huawei

90.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cảm ứng Huawei Y7 prime

90.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình Huawei Nova 2i

380.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình Huawei Nova 3E

650.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Mặt kính Huawei Nova 3i

50.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cảm ứng Huawei Honor 9 Lite

120.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình LG G2

600.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình LG G3

650.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình LG G4

700.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình LG G5

700.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình LG G6 xanh

1.050.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình LG G6 đen

1.050.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cảm ứng LG F180

100.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cảm ứng LG G2

100.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cảm ứng LG G3

135.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cảm ứng LG F220

100.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cảm ứng LG LTE 2

50.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cảm ứng LG D690

100.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cảm ứng LG L22 G2 isai

100.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cảm ứng LG F240

100.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cảm ứng LG F350

130.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cảm ứng LG F310

110.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình LCD LG F240

300.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

L24 tp G3 isai

250.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Keo LG G2

7.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Nắp lưng LG G3

100.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Xương LG G3

100.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Xương LG F180

100.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Xương LG G4

100.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Pin LG D800

100.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Phim trước LG G3

10.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Kính LG G4 đen

50.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Kính LG V10 A

100.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Kính LG V10 B

50.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Loa trong LG G3

30.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Phản quang LG G2

70.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Phản quang LG G3

70.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cáp nguồn LG F320

100.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình LG G5

650.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Kính LG G5 zin

100.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Kính LG G6

50.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Kính LG V20

60.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình LG V20

700.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Kính LG V30

150.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình LG V30

3.000.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Kính LG Q6

60.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Kính cam LG G5

30.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Nắp lưng LG G6

250.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Kính cam LG G6

30.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cảm ứng LG g3 stylus(D690)

130.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Kính LG F7

50.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cảm ứng HTC one J

120.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cảm ứng HTC M7

100.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cảm ứng HTC M8

90.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cảm ứng HTC M9

100.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cảm ứng HTC M10

200.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình HTC one J

500.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình HTC M7

450.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình HTC M8

500.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình HTC M9

650.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình HTC M10

550.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình HTC 816

500.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình HTC 826

700.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình HTC 820 mini

550.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Pin HTC M7

100.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Pin HTC M8

100.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Pin HTC M9

110.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cáp sạc HTC M7

60.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cam sau HTC M8

250.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cáp thẻ nhớ HTC M9

100.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Chân sạc HTC M8

15.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cáp thẻ nhớ HTC M8

100.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Kính HTC A9

50.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Kính HTC U11

650.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình HTC U11

1.300.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cảm ứng HTC 10 evo trắng

150.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình HTC 10 evo

700.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Home HTC U11

150.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Màn hình HTC u11 plus

1.650.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Pin Asus Zenfone 6

120.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Pin Asus Zenfone 3

130.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cảm ứng Asus Zenphone 5

70.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cảm ứng Asus Zenphone 6

90.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Màn Asus Zenphone 5

400.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Màn Asus Zenphone 6

450.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua

Cáp bo sim Asus Zenphone 6

100.000 ₫ 3 Tháng Đặt mua