Thao tác đơn giản để Reset điện thoại Xiaomi

Những thao tác đơn giản giúp bạn đặt lại ( reset ) thiết bị Xiaomi của mình. 

Lưu ý:

  • Quá trình này sẽ xóa toàn bộ dữ liệu của bạn, nên sao lưu dữ liệu của bạn vào tài khoản Mi hoặc Google trước khi thực hiện
  • Những trường hợp khuyến khích reset lại như: máy bị chậm, nhiều dữ liệu ngầm, ảnh hưởng phần mềm ( hao pin, loạn nhẹ cảm ứng…)
  • Ghi nhớ tài khoản Mi nếu có đăng nhập

1. Tìm đến phần cài đặt

2. Chọn mục ” Giới thiệu điện thoại”

 

3. Chọn ” Đặt lại dữ liệu gốc”

4. Chọn ” Xóa tất cả dữ liệu”

 

 

5. Đợi 10s và ” Tiếp theo”

 

Trả lời